Thursday, June 4, 2009

1 Year of missing you.

Det är ej sant, att han har glidit undanför nya människor och nya år. Det stiger visshet fram ur din begrundan:han är ju med dig alltid, var du går. Djupt inne i din själ, bland allt förtegetoch allt som ej blev - där lever han. Hans väsen har smält samman med ditt eget den tid ni voro allting för varann. Du kan ej tala om för någon annanpå vilket sätt han lever, men ibland så känner du helt sakta över pannanen trevande och fumlig barnahand.

No comments:

Post a Comment